Foto manipulyasiya

Vizual manipulyasiya tamaşaçıya xüsusi təsir göstərir, çünki bu, sübutların təsirini yaradır və saxta hadisəni daha inandırıcı edir. Bu zaman maraqlı tərəf bizə hekayənin həqiqi olduğunu sübut etməyə çalışır. İnsanların əksəriyyəti təqdim olunan məlumatları və görüntünü öz meyllərinə görə şərh edir.
Təqdim olunan vizual materialı və onu müşayiət edən məlumatları tənqidi qiymətləndirmək üçün vizual manipulyasiyanın yayılmış formalarını və onların yoxlanılması vasitələrini bilmək vacibdir. Şəkil və video manipulyasiya nümunələrindən sonra əyani manipulyasiya məsələlərini müzakirə edək.

FOTO MANİPULYASİYA NÖVLƏRİ


Şəkil yoxlama alətləri:

 

Google Image Search


Fotonun yayımlanma tarixi

 

TinEye


Yandex:images


Baidu


 RevEye Chrome Extension


Şəkil metaməlumatlarından istifadə edərək şəkilin müəyyən edilməsi