Məlumat

Məlumat bilik, mövcud data, təlimatlar və ümumiyyətlə, insanlara məlumat verməyə kömək edən hər şeydir. Məlumat aşağıdakı meyarlara uyğun olmalıdır:
  • Düzgünlük. Bir hadisə düzgün çatdırılmalı, faktlar ciddi gerçəkliyə əsaslanmalı, misal gətirilən kəlimələr dəqqiq və hər cür təhrifdən uzaq olmalı, istinad olan mənbələr açıq göstərilməlidir.
  • Bütövlük. İnformasiya auditoriyanı məlumatlandandırmaq üçün kömək etməli və mahiyyətcə bütöv olmalıdır. Mahiyyətcə tam yəni faktlar və onların kontekstləri düzgün anlaşılmalı, informasiya kifayət qədər təmin olunmalıdır.
  • Dürüstlük və balans. Məlumat dürüst və tənzimlənmiş olmalı, hadisənin mahiyyətin anlamağa kömək etməli və bütün tərəflərin fikirləri təqdim edilməlidir. 

 

Mənbələr və balans

 

Xəbər hekayələri nədir?

 

Gündəm

 

Xəbər hekayələrini necə tənqidi təhlil etməli?