Yumşaq senzura

” Yumşaq senzura” yaxud “dolayı dövlət senzurası” birbaşa və zor ilə yox dolayı təzyiq ilə mediaya manipulyasiya və nəzarətin təsirli mexanizmidir. 


Yumşaq senzura, məmurları və ya onların hərəkətlərini tənqid edən mətbuat orqanlarının cəzalandırılmasını və müsbət işıqlandırmanı təşviq etmək üçün istifadə olunur. Dövlətin media xərclərinin ödənilməsi yaxud saxlanılması yolu ilə dövlət orqanlarını, vəzifəli şəxsləri və onların siyasət və fəaliyyətləri haqqında xəbərlərin yayılmasına subsidiyalar, reklam və digər media sözləşmələri yaxud dəstək vasitəsilə təsir göstərmə praktikasıdır. Yumşaq senzuranın digər formaları kimi lisenziyalaşdırmanın , icazə və qaydaların seçməli tətbiqi , geniş media mənzərəsini formalaşdırmaq, xüsusi media evlərinin və ya qurumların iqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətini artırmaq və ya azaltmaq; və / və ya fərdi media işçiləri tərəfindən hazırlanan kontenti mükafatlandırmaq və ya cəzalandırmağı qeyd etmək olar.

YUMŞAQ SENZURANIN BEŞ KATEQORİYASI

 

WAN-IFRA-nın verdiyi tövsiyyələr