Medianın vəzifəsi və funksiyaları

Media (Latın dilində medium) müxtəlif cür xəbərlərin , əyləncəli və tədris məlumatının, statistik rəqəmlərin, reklam və başqa məzmunun ötürüldüyü kommunikasiya kanalına deyilir. Birbaşa kommunikasiya əvəzinə məlumat və başqa məzmun bir neçə üsulla ötürülə bilər:

  • Çap – qəzetlər, jurnallar, bülletenlər, kitab, komiks və s;
  • Vizual – TV, filmlər, fotolar, şəkillər;
  • Audio – radio, musiqi, CD, MP3 fayllar;
  • Rəqəmsal – Internet, sosial media, e-mail, video oyunlar. 

Media yeddi əsas funksiyaya malikdir