სავარჯიშო 2.1. ყალბი სათაურის იდენტიფიცირება

მიზანი

სავარჯიშოს მიზანია, სემინარის მონაწილეებს სენსაციური სათაურების კრიტიკული ანალიზის უნარი განუვითაროს.


ხანგრძლივობა

20 წთ.


მეთოდი

ინდივიდუალური მუშაობა, ჯგუფური დისკუსია


აღჭურვილობა

ამობეჭდილი სამუშაო ფორმები, კალმები, დაფა, ფლიპჩარტის ქაღალდი.


ინსტრუქცია: დაურიგეთ სემინარის მონაწილეებს ამობეჭდილი ფორმები და სთხოვეთ მონიშნონ, რომელი სათაურია, მათი აზრით, დამაჯერებელი, რომელი შეიცავს ნახევრადსიმართლის ელემენტებს და რომელია ტყუილი.

ჩამოტვირთე სამუშაო ფორმა 6

სადისკუსიო კითხვები:

  • დაასახელეთ ფაქტორები, რომლებმაც დაგარწმუნათ, რომ სათაური სიმართლეს შეესაბამება/ყალბია?
  • გქონდათ თუ არა წინასწარი ინფორმაცია ცხრილში მოცემულ რომელიმე ფაქტზე? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, დაასახელეთ წყაროები და შეაფასეთ მათი სანდოობა.
  • დაასახელეთ ფაქტორი, რომელმაც გაფიქრებინათ, რომ ესა თუ ის სათაური ნახევრად სიმართლეა.
  • საკმარისია თუ არა სათაურის წაკითხვა ინფორმაციის მისაღებად?
  • რამდენად მოქმედებს წინასწარი განწყობა ინფორმაციის სანდოობის აღქმაზე?