სავარჯიშო: ერთი ინფორმაციის სხვადასხვა მეთოდით გადამოწმება

ხანგრძლივობა:
20 წთ

ერთი ინფორმაციის ღია წყაროებითა და ვერიფიკაციის სხვადასხვა მეთოდით გადამოწმება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც მედია წყაროს შესახებ მწირი ინფორმაცია გვაქვს და შესაძლოა საქმე ფარულ ვებ-გვერდთან გვქონდეს.

გაითვალისწინეთ ინფორმაციის გადამოწმების საკვანძო ეტაპები:

  1. შინაარსის ანალიზი
  2. თანმხლები ვიზუალური მასალის (ფოტო/ვიდეო) ანალიზი
  3. მედია წყაროს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი.

სავარჯიშოსთვის შეარჩიეთ მასალა, რომლის გადამოწმება რამდენიმე ხერხითაა შესაძლებელი ან გამოიყენეთ თანდართული ფაილი.

ჩამოტვირთეთ სამუშაო ფორმა