Mediada özünü tənzimləmə və hesabatlılıq

Medianın özünü tənzimləməsi sosial məsuliyyət modelinin tərkib hissəsidir, buna görə bir tərəfdən mediya dövlət mülkiyətindən və nəzarətdən azad olmalı digər tərəfdən media yalnız gəlirə yönələn müəssisə olmalı deyil, o, həm də cəmiyyətin bütün qruplarının məsuliyyətlərin hiss etməli və onların ehtiyac və tələblərini nəzərə almalıdır. 


Sosial məsuliyyət modeli, mətbuatın cəmiyyət üçün məsuliyyət daşıması və istehlakçıların media məzmuna aid şikayətlərinə qarşılıq verməsini nəzərdə tutur. Cəmiyyət və media arasında əməkdaşlıq Tomas Hobbsun "sosial müqavilə" prinsiplərinə əsaslanır. Fərdin maraqlarına tək öz hərəkəti yox başqalarının da hərəkətlərinin təsir etməsini unutmayaraq insanların qaydaları qəbul etməsi və onlara riayəti vacibdir. Müəyyən bir hərəkətə görə məsuliyyət daşıyan şəxs bu hərəkətin nəticələri üçün də məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyətli şəxs xaricdən təzyiq və təsir olmadan öz işinə aid qərar verməyə kifayət qədər müstəqil və ya azaddır. Müstəqillik isə peşəkarlıq anlayışının nüvəsidir.

Jurnalistlər obyektiv rəylərin düzgün və tənzimlənmiş təsviri daxil olmaqla cəmiyyət üçün vacib hadisələrin çatdırılmasına cavabdehdirlər. Hesabatlılıq, bir qayda olaraq, öhdəyə götürülmüş vəzifələrə aid hərəkətlərə qınaq göstərmə və ya rəğbətləndirilməni özünə daxil edir. Media nümayəndələrinin etik davranışı onların mənəvi öhdəlikləri ilə əlaqəlidir:

 • Özünə qarşı - nüfuzunu qoruma;
 • Müştərilərə qarşı - müqaviləyə riayət edərək müştərilərin marağında qarşı peşəkar davranmaq;
 • Təşkilat və işə götürənə qarşı – təşkilatın məqsədləri və siyasətinə uyğun olaraq;
 • Vəzifəsi və iş yoldaşlarına qarşı - peşə standartlarına riayət etmə və peşəsinin nüfuzun gözləməli;
 • Cəmiyyətə qarşı – ictimai ehtiyac və tələbləri nəzərə alma.

Medianın etik qərarları çox sayda insana təsir edərkən, peşəkarlığın mühüm tərkib hissəsi sosial xidmət yönümlüdür. Jurnalistikada öz tənzimləmə mexanizminin olması sosial xidmətin etik inkişafının vacib təzahürlərindən biridir.

Jurnalistikada öz tənzimləmə aşağıdakı səbəblərə görə vacibdir:

 • Yayım müstəqilliyini qoruyur,
 • Dövlətin müdaxiləsini azaldır,
 • Media keyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək edir və peşəyə olan inamı artırır,
 • Media hesablılığın nümayişidir,
 • cəmiyyətin obyektiv və vicdanlı media vasitələrindən hansı gözləntisi olmasını bilməsi üçün imkan verir,
 • Cəmiyyətə media vasitələrinə çıxış almağa imkanı verir.

Özünü tənzimləmənin üç növü var:

 • institusional – mətbuat işlərinə dair şuralar;
 • qeyri-institusional– media qurumların daxili qaydaları, fərdi ombudsman;
 • qarışıq tənzimləmə – tənzimləyici qurum və ya yayımcı yanında qanun əsasında yaradılmış şikayət komissiyası.

Institusional tənzimləmə - mətbuat şuraları

 

Qeyri institusional tənzimləmə

 

Qarışıq tənzimləmə