Tarixin saxtalaşdırması

Tarixi saxtalaşdırma geniş yayılmış təbliğat üsuludur, bu zaman maraqlı olan tərəf siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün tarixi faktalrı inkar edir və keçmişi dəyişdirir. Tarixi sənədlər, statistika və mənbələr saxtalaşarkən etibarsız mənbələr etibarlı hesab edilir. Tarixdən sui istifadə etmənin məqsədləri– cəmiyyətin toparlanması, düşmən imici yaratma, düşmənə qarayaxma, qüvvə illuziyası yaratma və başqaları - təbiətcə əsasən siyasidir. Alimlər bu üsulu “imtinaetmə”, “inkaretmə” və “revizionizm” adlandırır.


Tarixi revizionizm (inkar)


Avtoritar rejimin törətdiyi cinayətləri inkar yaxud bəraət qazandırma

 

Dikator və avtoritar rejimləri ideallaşdırma/romantikləşdirmə

 

Tarixi travmanı şişirtmək

 

Keçmişə aid nostalji oyatmaq


Saxtalaşdırılmış tarixin halların necə təyin və tədqiq etməli