თემები

ვიდეომანიპულაცია

ვიდეომანიპულაცია პროპაგანდის ერთ-ერთი გავრცელებული მეთოდია და მას სამიზნე აუდიტორიაზე დიდი გავლენა აქვს. ტექსტთან და სტატიკურ ფოტოსთან შედარებით, მოძრავ კადრებს მეტი დამაჯერებლობის ეფექტი აქვს, რადგან ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მოვლენა რეალურად მოხდა.

ვიდეომანიპულაციის ტიპოლოგია


ვიდეოს გადამოწმების 5 ნაბიჯი