თემები

კიბერბულინგი

I. რა არის კიბერბულინგი?

 

ვინ არიან კიბერბულინგში ჩართული სუბიექტები?

 

კიბერბულინგის ძირითადი არხებია:

 

კიბერბულინგის ფორმები და ტაქტიკა:

 

კიბერბულინგის მოსალოდნელი შედეგები

 

როგორ ამოვიცნოთ კიბერბულინგი?

 

როგორ დავიცვათ თავი კიბერბულინგისგან?

 

როგორ ვებრძოლოთ კიბერბულინგს?

 

II. ონლაინთამაშები და კიბერბულინგის საფრთხე

 

ონლაინ თამაში-გამოწვევები

 

როგორ დავიცვათ თავი თამაში-გამოწვევებისგან?

 

III. კიბერბულინგი ჟურნალისტების წინააღმდეგ