თემები

სიძულვილის ენა

სიძულვილის ენის გზამკვლევის მიზანია, მისცეს ახალგაზრდებს  ცოდნა სიძულვილის ენის ძირითადი მახასიათებლებისა და რეგულაციების შესახებ; ასევე პრაქტიკული უნარები, თუ როგორ მოვახდინოთ რეაგირება ინტერნეტ სივრცეში სიძულვილის ენის გამოვლინებებზე.