თემები

ისტორიის გაყალბება

ისტორიის გაყალბება პროპაგანდის ერთ-ერთი გვრცელებული მეთოდია, რა დროსაც დაინტერესებული მხარე, პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, ისტორიული ფაქტების უარყოფას და წარსულის რევიზიას ახდენს. ამ მიზნით ისტორიული დოკუმენტების, სტატისტიკის, წყაროების გაყალბება, ხო ლო არასანდო წყაროების ლეგიტიმურად წარმოჩენა ხდება. ისტორიით მანიპულირება მეტწილად პოლიტიკურ მიზნებს - საზოგადოების მობილიზება, მტრის ხატის შექმნა, მოწინააღმდეგის დემონიზება, ძლიერების ილუზიის შექმნა და სხვა - ისახავს. აკადემიურ სივრცეში ამ მეთოდს “ნეგაციონიზმს”, “უარყოფას” და “რევიზიონიზმს” უწოდებენ.


ისტორიული რევიზიონიზმი (ნეგაციონიზმი)


ავტორიტარული რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულების უარყოფა ან გამართლება

 

დიქტატორების და ავტორიტარული რეჟიმების გაიდეალება/რომანტიზება

 

ისტორიული ტრავმების გაღვივება

 

წარსულის მიმართ ნოსტალგიის გაღვივება


როგორ მოვახდინოთ ისტორიის გაყალბების შემთხვევების იდენტიფიცირება და გადამოწმება?