თემები

ვებ-გვერდების გადამოწმება

ყალბი ინფორმაცია ხშირად საეჭვო ვებ-გვერდების მეშვეობით ან მათზე დაყრდნობით ვრცელდება. ამიტომ ვებ-გვერდის სანდოობის გადამოწმება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ის თავად ინფორმაციის სანდოობაზე გვიქმნის წარმოდგენას.

 

ვებ-გვერდები, რომლებსაც ყალბი ინფორმაციის გავრცელებისთვის იყენებენ

 

ვებ-გვერდების სანდოობის გადამოწმების მეთოდები

 

ვებ-გვერდის დომეინის და რეგისტრაციის შესახებ მონაცემების მოძიება

 

საარქივო მასალების მოძიება და სასურველი მასალის დაარქივება

მაგალითები