თემები

პერსონალური მონაცემები და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

პერსონალური მოანცემებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის გზამკვლევის მიზანია, მისცეს ახალგაზრდებს ცოდნა პერსონალური მონაცემებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების, მედიისა და სხვა აქტორების ვალდებელებების შესახებ და განუვითაროს მათ ამ უფლებების დაცვის უნარები.