თემები

ფოტო მანიპულაცია

ვიზუალურ მანიპულაციას აუდიტორიაზე განსაკუთრებული გავლენა აქვს, რადგან ის მტკიცებულების ეფექტს ქმნის და მეტ დამაჯერებლობას სძენს ყალბ ამბავს, რომლის უტყუარობაში ჩვენს დარწმუნებას დაინტერესებული მხარე ცდილობს. მიწოდებული ინფორმაციისა და ვიზუალის ინტერპრეტირებას კი ადამიანთა უდიდესი ნაწილი წინასწარგანწყობების მიხედვით ახდენს.

ფოტომანიპულაციის ფორმები

 

ფოტოს გადამოწმების ინსტრუმენტები

 

გუგლის ფოტოს საძიებო სისტემა - Google Image Search


ფოტოს გამოქვეყნების თარიღი

 

ფოტოების გადამოწმება მობილურის აპლიკაცია Reverse Image Search-ის გამოყენებით

 


Tineye


Yandex: images


Baidu


RevEye Chrome Extension


ფოტოების იდენტიფიკაცია მეტამონაცემების მიხედვით

მაგალითები