თემები

კიბერი

კიბერუსაფრთხოების გზამკვლევის მიზანია, მისცეს ახალგაზრდებს ცოდნა ინტერნეტ-სივრცეში არსებული საფრთხეების, მათ შორის კიბერბულინგის გამოწვევის შესახებ და განუვითაროს ამ საფრთხეებისაგან თავდაცვის უნარები. გზამკვლევში ცალკე თავი ეთმობა ტროლების და ბოტების თემას და მათი მათი იდენტიფიცირების მეთოდებს.