Video manipulyasiya

Video manipulyasiyası geniş yayılmış təbliğat üsullarından biridir və hədəf auditoriyasına böyük təsiri var. Mətndən və statik görüntüdən fərqli olaraq hərəkət edən görüntülərə daha çox etibar edilir çünki onlar müəyyən hadisənin həqiqətən də meydana gəldiyi təəssüratı yaradır.

VİDEO MANİPULYASİYA NÖVLƏRİ


VİDEONU YOXLAMANIN BEŞ ADDIMI