Media mülkiyyətinin və maliyyələşmənin şəffaflığı

Demokratik cəmiyyətdə media mülkiyyəti və maliyyələşmənin şəffaflığı effektiv plüralizmin mühüm alətidir. Media plüralizmi, digər məsələlərlə yanaşı, geniş anlamda mətbuat orqanlarının redaksiya və əməliyyat müstəqilliyi ilə potensial müdaxilə riski ola biləcək iqtisadi ölçüləri özündə əhatə edir . Mülkiyyətin və maliyyə mənbələrinin tam təsviri media bazarının canlılığını qiymətləndirməyə imkan verir, media sahibləri və reklamçılar daxil olmaqla siyasi və ya kommersiya qüvvələrinin düzənləmə qərarlarının təsir gücünü anlayır. 

Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə aid etdiyi media plüralizmi və media mülkiyyətinin şəffaflığı məsələlərinə dair CM / Rec (2017x) xx tövsiyəsi media nəşrlərinin maliyyələşdirmə mənbələrini nəzərə almaqla şəffaflığı yüksək səviyyədə təmin etmək və media hesabatlılığın artmasına kömək etmək üçün meyarlar təyin edir. Avropa Şurası aşağıda qeyd olunan məlumatın məqbul təzahürünü sərgiləyən qanunvericiliyin qəbulu və həyata keçməsini təşviq edir:

  • Dövlətdən və digər maliyyələşdirmə mexanizmlərindən və (dövlət) reklamçılıqdan, media nəşrləri daxil olmaqla, gəlir mənbələrinə dair məlumatlar
  • Dövlət reklamını nəzərə alan digər media və ya reklam şirkətləri, siyasi partiyalar və ya dövlət ilə struktur münasibətləri və ya müqaviləli əməkdaşlıq haqqında məlumat

Avropa Şurası tərəfindən hazırlanmış təlimatlarda üzv dövlətlərə öz daxili qanunvericiliyinə müvafiq müddəaları daxil etməklə media haqqında məlumatlara ictimaiyyətin çıxışını necə təmin etməsi barədə bir sıra tövsiyələr verilir:

  • Təlimat Nö 1: İctimaiyyətin media haqqında məlumatlara çıxışı: “Şəffaflıq tələblərini özünə aid edən şəxslərin və ya orqanların hüquq və qanuni mənafelərinə hörmət göstərən bir şəkildə həyata keçirilməlidir. Ticarət və sənaye azadlığı prinsipi ilə, habelə məlumat qorunması, kommersiya sirri, media məlumat mənbələrinin məxfiliyi və yayım sirrlərinin şəffaflığın tələbləri ilə razılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir” 
  • Eyni zamanda müəyyən media növlərinin (yayım, çap, onlayn) müxtəlif tənzimlənmə və siyasət yanaşması bu cür qanunvericiliyin şərtidir.
    Tövsiyyələrə əsasən, öhdəliklər media bazarının əmtəə xarakteri, geniş auditoriyaya çıxışı, redaksiya nəzarətinin həyata keçirilməsi, yayım yaxud yayının müntəzəmliyi və mütəmadiliyi kimi faktorlar ilə məhdudlaşdırıla bilər. 

 

Yayım mediası

 

İctimai Yayımın maliyyələşdirmə modelləri

 

Onlayn mediya

 

Çap mediası