Veb səhifələrin tədqiqi

Saxta informasiya tez-tez şübhəli veb saytlar vasitəsi ilə və ya onlara istinadən yayılır. Veb saytların etibarlılığının yoxlanılması informasiyanın mötəbər olub olmadığını müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Aşağıda göstərilən növ veb saytlar adətən saxta xəbərlər yaymaq üçün istifadə olunur.

 

SAXTA XƏBƏR YAYMA ÜÇÜN İSTİFADƏ EİLƏN VEBSAYTLAR

 

VEBSAYTLARIN ETİBARLI OLUB OLMADIĞINA ƏMİN OLMA ÜSÜLLARI

 

Veb sayt domeni və qeydiyyatı haqqında məlumatın tapılması

 

Arxivləşdirilmiş məlumatları bərpa edilməsi və məlumatların arxivləşdirilməsi