Media və məlumat savadlılığı

Texnoloji inkişaf, daha dəqiq desək, Web 2 və sosial medianın inkişafı ənənəvi media anlayışını dəyişdi. Bu gün insanlar informasiya mənbələrinə birbaşa daxil olur, onların yaradıcıları, habelə media məzmununun yayıcısına çevrilir və əlavə olaraq bunun üçün jurnalistikada xüsusi akademik təhsil və ya iş təcrübəsi tələb olunmur.
Texnoloji inkişaf məlumatların yayımına nəzarət gücünü dəyişdirmişdir: ənənəvi media artıq media sahibliyi konsentrasiyası şəraitində əlavə risklər yaradan gündəm qurumundakı monopoliyanı istəmir.

Ənənəvi media peşəkar meyarlara əsaslanaraq cəmiyyət üçün hansı məlumatın vacib və dəyərli olmasını müəyyən edərkən, bu gün vətəndaşlar informasiya mənbələrini axtara bilər və özləri düzgün hesab etdikləri mesajı yaya bilər. Bu dəyişikliklər, bir tərəfdən, informasiya sahəsini daha pluralist edib informasiya dövrünü sürətləndirmək nəticəsi verirsə, digər tərəfdən yanlış informasiyan və nifrət nitqinin yayılmasını asanlaşdırır.

Mövcud problemləri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı komponentlər daxil olmaqla ünsiyyətin bütün formalarınından istifadə edərək media və informasiya savadlılığı bacarıqlarını inkişaf etdirmək lazımdır:

  • Mediaya giriş,
  • Medianın təhlili,
  • Medianın dəyərləndirilməsi,
  • Media kontentinin yaradılması,
  • Fəaliyyət.

Media və informasiya savadlılığı hər cür media növünü hərtərəfli istifadə etmə və media məzmununu kritik qiymətləndirmək bacarığı olarkən, tənqidi yanaşma faktlarını və sübütları obyektiv, rasional, şübhəçi və qərəzsiz yolla təhlil etmə qabiliyyəti deməkdir.
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO), mətbuat və informasiya savadlılığına bərabərlik və insan haqqları kontekstindən yanaşır, məlumat və biliklərlə tanış olma üçün eyni hüquqlu imkanı təmin etməyin zəruriliyin vurğulayır, azad, müstəqil və plüralist media və informasiya sistemlərinin yayımını irəli çəkir. Bunlar:

MEDİA VƏ MƏLUMAT SAVADLILIĞI ÜZRƏ UNESCO-nun 5 QANUNU