Təbliğat

Təbliğat ictimaiyyətin fikrinə təsir etməyə cəhd edən və faktları saxtalaşdıraraq və ya onları seçərək təqdim edərək təbliğatçının arzulanan niyyətinin reaksiyasına nail olan
kommunikasiya formasıdır. Təbliğatdan fərqli olaraq, razı salma üsulu daha interaktivdir və həm razı salan həm də hədəf qrupun maraqlarını təmin etməyə çalışır.

Başlanğıcda, Latın sözü olan ''Propaganda'' müəyyən bir fikirin yayılmasını və təbliğini nəzərdə tutan neytral bir termin idi. Bu sözün mənşəyi 1622-ci ildə Vatikanda yaranmış, əsas məqsədləri katolikliyi yayan Sacra Congregatio de Propaganda Fide adlı (İnsanların İncili öyrənməsi üçün toplaşma) dini təşkilatla bağlıdır. 18-ci əsrdən başlayaraq bu termin dünyəvi fəaliyyətlərlə bağlı da istifadə edildi, lakin sonralar bu tədricən siyasət sahəsində mənfi bir çalar qazandı. 

İki növ təbliğat vardır:

  • Ağ təbliğat müəyyən olunmuş mənbədən gəlir və mesajın məzmunu ya gerçəkdir ya da həqiqətə uyğun
  • Qara təbliğat öz mənbəyini gizlədir və ya başqalarını göstərir, yanlış mənbələr və mesajın məzmunu yalana, uydurmaya və konspirasiyaya əsaslanır. 

Təbliğat aşağıdakı cəhətlərə malikdir:

  • Dərk etməni çaşdırmaq və ona təsir etmək; 
  • Zərər vermək niyyəti; 
  • Məqsədli və qəsdən; 
  • Sistemli. 

Metodlar və təbliğatın texnikası

 

Üç mərhələli model

 

Dinin/məlumatın silah kimi istifadə edilməsi

 

Deflektiv mənbə modeli

 

Sosial media yanlış məlumat mənbəyi kimi

 

Adnauseam

 

Yanlış dilemma

 

Whataboutism

 

Kart cildləmə

 

Simulyasiya sübutunun yaradılması

 

Sitatların, mənbələrin və kontekstin dəyişdirilməsi

 

Konspirasiya nəzəriyyələri və yalançı-elm

 

Demonizasiya texnikası

 

Şişirtmə və hədsiz ümumiləşdirmə

 

Həqiqətləri inkar etmək