Məlumat Azadlığı

Demokratik quruluşlarda vətəndaşlar qərarları xalq hakimiyyətinin mənbəyi hesab edilən informasiyaya söykənib qəbul edirlər. Yalnız məlumatlandırılmış vətəndaş azad bir cəmiyyətin təməlidir.

Hökumətin şəffaflığına nail olmaq üçün ictimaiyət onun açıqlığını və hesabatlılığını tələb etməsi vacibdir.

İctimai məlumat nədir?

 

İctiami məlumatı yaymaq kimin səlahiyyətidir?

 

İctiami məlumatı tələb etmə hüququ kimə aiddir?

 

Dövlət qurumunda saxlanılan hansı məlumat açıq deyil?

 

Hansı vaxt kəsiyi çərçivəsində ictimai məlumat dərc edilməlidir?


Hər hansı bir dövlət qurumundan məlumatları elektron formada tələb etmək mümkündürmü?


Dövlət qurumu informasiya verməkdən imtina etdikdə nə etməliyik?