Geolokasiya

Qeolokasiya bir şəxsin və ya elekton cihazın dəqiq yerinin müəyyən edilməsi prosesidir.
Qeolokasiya İnternet üzərindən emal olunmuş rəqəmsal məlumatlara uyğun olaraq yerini müəyyən etmək istədiyimiz obyektin coğrafi uzunluğu və enliliyini təmin edən Qlobal Yerləşmə Sistemi (GPS) kimi texnologiyalardan istifadə edir.

Qeolokasiya məlumat yoxlanılmasının ayrılmaz hissəsidir. Qeolokasiya vasitəsi ilə, biz, mühüm obyektlər və ya təlim düşərgələri, silahlı qüvvələrin hərəkətləri, landşaft dəyişiklikləri və digər buna bənəzr hadisələr haqqında öyrənə bilərik. Bu məqsədlə, biz Google Earth, Wikimapia və digər universal istifadəyə açıq olan peyk xəritələrindən istifadə edirik.

Google Earth-in funksiyaları


Wikimapia