Kiber

Kibertəhlükəsizliyə dair bələdçinin məqsədi gənclərə kiberzorakı çağırışlar daxil olmaqla kiber hədələr barədə məlumat vermə və belə hədələrdən müdafiə olunmaq üçün bacarıqlar gəlişdirməkdir. Təlimatın trollar, botlar və onları müəyyən etmə yollarına həsr olunmuş ayrıca fəsili var.