Պրոպագանդա և վավերականացում

«Պրոպագանդա և վավերականացում» ուղեցույցի նպատակն է երիտասարդներին սովորեցնել կեղծ լուրերի ստեղծման մեթոդները և տեխնիկան։ Ուղեցույցը կօգնի զարգացնել կեղծ լուրերի, կայքէջերի, լուսանկարների և տեսանյութերի, պատմական փաստերի ստուգման և գեոլոկացիայի միջոցով փաստերի հաստատման համար անհրաժեշտ հմտություններ։