Տեղեկատվության ազատություն

Ժողովրդավարական հասարակություններում քաղաքացիները որոշումներ են կայացնում տեղեկատվության հիման, որը ժողովրդի իշխանության աղբյուրն է: Միայն իրազեկ քաղաքացին է ազատ հասարակության հիմքը:
Իշխանությունների աշխատանքի թափանցիկությունն ապահովելու համար կարևոր է, որ հասարակությունը պահանջի, որ վերջիններս գործեն բաց և հաշվետվողական:


Ո՞րն է հանրային տեղեկատվությունը

 

Ո՞վ է պարտավոր տրամադրել հանրային տեղեկատվություն

 

Ո՞վ է իրավասու պետական հաստատությունից տեղեկատվություն պահանջել

 

Պետական հաստատության տիրապետած տեղեկատվության ո՞ր մասը բաց չէ

 

Որքա՞ն ժամանակում պետք է տրամադրվի հանրային տեղեկատվությունը


Հնարավո՞ր է տեղեկատվություն հայցել պետական յուրաքանչյուր հաստատությունից էլեկտրոնային եղանակով


Ի՞նչ անել, երբ պետական հաստատությունը մերժում է տեղեկատվության մեր հարցումը