Թեթև գրաքննություն

«Թաքնված գրաքննություն»-ը կամ «պետական անուղղակի գրաքննություն»-ը մեդիան մանիպուլացնելու և վերահսկելու արդյունավետ միջոց է, որն իրականացվում է ոչ թե ուղղակի և բռնի մեթոդներով, այլ՝ անուղղակի ճնշման միջոցով։


Թաքնված գրաքննությունը կիրառվում է պաշտոնատար անձնանց և նրանց գործունեության դրական լուսաբանումը խթանելու և պաշտոնատար անձնանց և նրանց գործունեությունը քննադատող լրատվամիջոցներին պատժելու համար։ Այն կարող է արտահայտվել պետական մարմինների, պաշտոնատար անձնանց, նրանց վարած քաղաքականության և գործունեության լուսաբանման վրա ազդեցություն ունենալով՝ լրատվամիջոցներին տրամադրվող գումարների, ինչպիսիք են սուբսիդիաները, գովազդը, այլ պայմանագրերը կամ աջակցությունը, տրամադրման կամ դրա դադարեցման միջոցով։ Թաքնված գրաքննության այլ ձևերն են լիցենզավորման, թույլտվությունների և կարգավորումների սելեկտիվ կիրառումը՝ լրատվական ընդհանուր դաշտը ձևավորելու, կոնկրետ լրատվամիջոցների տնտեսական կենսունակությունը խթանելու կամ նվազեցնելու, և/կամ առանձին լրագրողներին նրանց կողմից ստեղված մեդիաբովանդակության համար պարգևատրելու կամ պատժելու նպատակով։

թաքնված գրաքննության հինգ կատեգորիա

 

WAN-IFRA-ի հանձնարարականները