Ֆոտոմանիպուլյացիա

Վիզուալ մանիպուլյացիան լսարանի վրա հատուկ ազդեցություն ունի, քանի որ այն ապացույցի տպավություն է ստեղծում և կեղծ պատմությունը ավելի համոզիչ է դարձնում՝ ներգրավելով շահագրգիռ կողմին, որը փորձում է մեզ համոզել այդ տեղեկության իրական լինելու հարցում: Մարդկանց մեծ մասը մեկանաբանում է ստացած տեղեկությունները և տեսածը՝ նախատրամադրվածության համաձայն:
Ներկայացված վիզուալ նյութը և տեղեկությունները քննադատորեն գնահատելու համար կարևոր է տեղյակ լինել վիզուալ մանիպուլյացիայի տարածված ձևերից, ինչպես նաև դրանց ստուգման գործիքներից: Եկեք քննարկենք վիզուալ մանիպուլյացիայի խնդիրները լուսանկարով և տեսանյութով մանիպուլյացիայի օրինակները ներկայացնելուց հետո:

Ֆոտոմանիպուլյացիա


Լուսանկարի ստուգման գործիքները:

 

Գուգլ նկարների որոնման համակարգ


Լուսանկարի հրապարակման ամսաթիվը

 

ԹինԱյ (TinEye)


Yandex:images


Բայդու


 Խրոմի ՌեվԱյ ընդլայնում


Լուսանկարի նույնականացում նկարի մետատվյալների կիրառմամբ