Ատելության խոսքի կարգավորումը

Ատելության խոսքը կարգավորող չափանիշները տարբեր երկրներում տարբեր են։ Թեև ատելության խոսքը Եվրոպական Միության անդամ երկրների մեծ մասում քրեական հանցագործություն է, ԱՄՆ-ում կարծիքը, այդ թվում ատելության խոսքը, պաշտպանվում է բացարձակ գերակայությամբ, բացառությամբ դեպքերի, երբ կա բռնության հստակ, առկա և անխուսափելի վտանգ: Հստակ եւ առկա վտանգի առկայությունը ստուգելու ժամանակ արտահայտվելու ազատության սահմանափակումը որոշվում է այն վտանգի եւ վնասների հաշվառմամբ, որոնց պատճառ կարող է այդ արտահայտությունը դառնալ: Հստակ եւ առկա վտանգի ամենավառ օրինակն է 1994 թ. թութսիների էթնիկ խմբերի ցեղասպանության հիմքերի նախապատրաստումը եւ Ռուանդայի ռադիոալիքի (Thousand Hills Free Radio and Television, RTLMC- ի) կողմից թութսիների ոչնչացման ուղղակի կոչերը, որոնց հետևանքով մահացավ 800 հազար մարդ: 

Ատելության խոսքը Վրաստանում նույնպես քրեականացված չէ, բացի այն դեպքերից, երբ կա հստակ եւ առկա վտանգ։ Ատելության խոսքին առնչվող ծրագրային սահմանափակումներ են սահմանված միայն հեռարձակողների համար, որոնք արգելում են նրանց հեռարձակել հաղորդումներ, որոնք վիրավորում եւ խտրական վերաբերմունք են ցուցաբերում անձի կամ խմբի հանդեպ՝ ելնելով նրանց ֆիզիկական կարողություններից, էթնիկ ծագումից, կրոնից, աշխարհընկալումից, սեռից, սեռական կողմնորոշումից և այլ հատկանիշներից կամ կարգավիճակից, կամ առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում նման հատկանիշների կամ կարգավիճակի վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ է ծրագրի բովանդակության համար եւ նպատակ ունի նկարագրել նման ատելությունը։ 

Ատելության խոսքի կարգավորումները բոլոր երկրներում էթիկայի եւ վարքագծի կանոնների մի մաս են կազմում եւ նեգատիվ ու պոզիտիվ պարտավորություններ առաջացնում:

Նեգատիվ պարտավորություններ

 

Դրական պարտավորություններ