Մեդիայի էթիկա

Էթիկան բարոյականության մասին փիլիսոփայական դիսցիպլին է: ԶԼՄ-ների էթիկան ` պրոֆեսիոնալ արժեքների հիման վրա հիմնված կանոնների շարք է, որը սահմանում է, թե որ կանոններն են ընդունել եւ որոնք՝ անընդունելի: Լրագրողների գործառույթները, իրավունքները եւ պարտականությունները ներկայացված են էթիկայի կանոններում եւ ստեղծում են մասնագիտական ստանդարտների ուղեցույցներ: Մասնագիտական ինքնավարությունը և հանրային շահերը պաշտպանելու նպատակ ունեցող Էթիկայի կանոններն տարբեր երկրներում ունեն տարբեր անուններ․ վարքագծի կանոններ, էթիկական ստանդարտներ, էթիկայի կանոնագիրք եւ այլն:

Էթիկայի կանոնագրքի նպատակներն են․

 

 
ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ