Անձնական տվյալներ/անձնական կյանքի գաղտնիություն

«Անձնական տվյալներ և անձնական կյանքի գաղտնիություն» ուղեցույցը նպատակ ունի տեղեկացնել երիտասարդներին անձնական տվյալների, անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի, մեդիայի և այլ սուբյեկտների պարտավորությունների մասին, ինչպես նաև օգնել զարգացնել այս իրավունքները պաշտպանելու հմտություններ։