Ատելության խոսք

«Ատելության խոսք» ուղեցույցը նպատակ ունի տեղեկացնել երիտասարդներին ատելության խոսքի և համապատասխան կարգավորումների հիմնական հատկանիշները։ Ուղեցույցը կօգնի զարգացնել համացանցում ատելության խոսքի դրսևորումներին արձագանքելու հմտություններ։