პუბლიკაციები

თარიღი: 22 Apr 2019

ვერიფიკაციის რესურსები - „მითების დეტექტორის“ გზამკვლევი

წინამდებარე პუბლიკაციაში ყალბი ინფორმაციისა და სხვადასხვა ტიპის მედია კონტენტის გადამოწმების ღია რესურსებია თავმოყრილი, რომელსაც ფაქტების გადამოწმების ონლაინ გამოცემა „მითების დეტექტორი" თავის საქმიანობაში იყენებს. გამოცემის მიზანია, ტექნოლოგიური ცვლილებებისა და ინფორმაციული ქაოსის ეპოქაში, როცა ყალბი ინფორმაცია და რეალური ფაქტები ერთმანეთში აღრეულია, მომხმარებელს ახალ მედია ეკოსისტემაში ნავიგაციაში დაეხმაროს. ამ მიზნის მისაღწევად, გამოცემა იმ ძირითადი რესურსების ანოტაციას გთავაზობთ, რომლებიც ფაქტების სიზუსტის დასადგენად და გადასამოწმებლად სხვადასხვა შესაძლებლობებს იძლევა. გზამკვლევი გვთავაზობს შემდეგ სასარგებლო რესურსებს: პროფილების საძიებო სისტემები და სოციალურ ქსელებში მათი ანალიზი; ვებ-გვერდების გადამოწმება და ონლაინ არქივები; ვიზუალის ვერიფიკაცია; გეოლოკაცია; დიდი მონაცემები; ღია მმართველობა და საჯარო ინფორმაცია; მედია საშუალებების მფლობელები და დაფინანსების წყაროები და სხვა. პუბლიკაცია მედიის განვითარების ფონდმა (MDF), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის „ახალგაზრდების მედიაწიგნიერების ლაბორატორია პასუხისმგებლიანი მედია მოხმარებისთვის" ფარგლებში მოამზადა.
ავტორი:სოფო გელავა, რედაქტორი: თამარ კინწურაშვილი
თარიღი: 13 მარტ. 2019

მედია და ინფორმაციული წიგნიერების სწავლება

მედია და ინფორმაციული წიგნირების სახელმძღვანელო დამხმარე სასწავლო რესურსია, რომელიც ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას და გაცნობიერებული მედია მოხმარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. სახელმძღვანელო სკოლებში მედია და ინფორმაციული წიგნიერების სწავლების მიზნით შეიქმნა და თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკულ მასალებსაც მოიცავს თამაშების, სავარჯიშოების, დისკუსიების, იმიტირებული პროცესების სახით. სახელმძღვანელოს მიზანია, მისცეს ახალგაზრდებს ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ ფუნქციონირებს დემოკრატიულ სისტემაში მედია, როგორ გადავამოწმოთ ყალბი ინფორმაცია და დავადგინოთ, რა ინტერესები დგას კონკრეტული მედია საშუალების უკან, როგორ ვებრძოლოთ სიძულვილის ენას, დავიცვათ კიბერუსაფრთხოება და ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. სახელმძღვანელოს პრაქტიკული ნაწილი მედია შინაარსის კრიტიკული ანალიზის, ინფორმაციის მოპოვების და გადამოწმების, ყალბი ინფორმაციის დეკონსტრუირების, მედიის თვითრეგულირების ფორმატში გადაწყვეტილებების მიღების უნარებს ავითარებს.
ავტორი:თამარ კინწურაშვილი, თამარ ხორბალაძე, სოფო გელავა, ნანა რაფავა, მაკა პეტრიაშვილი, დალი ქურდაძე
თარიღი: 12 ოქტ. 2018

მედიაწიგნიერების სასწავლო მასალები

მედიის განვითარების ფონდი (MDF), დოიჩე ველე აკადემიის (DW AKademie) მხარდაჭერით, პროექტს „მითების დეტექტორის ლაბორატორია მედიაწიგნიერებისთვის" ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდები მედიაწიგნიერების კურსის გავლის შემდეგ პრაქტიკულ გამოცდილებას ფაქტების გადამოწმების ონლაინ გამოცემაში www.mythdetector.ge იძენენ. მედიაწიგნიერების სწავლების პროცესში მედიის განვითარების ფონდი დოიჩე ველე აკადემიის (DW AKademie) სასწავლო რესურსებს და იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას იყენებს, რომელიც ბოლო წლებში ფაქტების გადამოწმების მიმართულებით ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგად დაგროვდა. წინამდებარე გამოცემაში დოიჩე ველე აკადემიის (DW AKademie) ის სასწავლო მასალებია თავმოყრილი, რომლებიც სტუდენტებთან მუშაობის პროცესში გამოიყენება. გამოცემაში ასევე შესულია ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მეთოდებთან დაკავშირებით ქართულ მედიაში გამოვლენილი ტენდენციები და პრაქტიკული მაგალითები, რომლებიც „მითების დეტექტორის ლაბორატორიის" სტუდენტების და მკვლევრების მიერ არის გადამოწმებული. იმედს გამოვთქვამთ, რომ მედიაწიგნიერების ეს სასწავლო რესურსი ღირებული იქნება აკადემიური სფეროს და პროფესიული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მედიაწიგნიერებისა და ახალი ამბების სწავლების მიმართულებით მუშაობენ.
ავტორი:მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
თარიღი: 28 დეკ. 2017

ანტიდასავლური პროპაგანდა, 2017

წინამდებარე კვლევა მედიის განვითარების ფონდის (MDF) ერთწლიანი მედია მონიტორინგის შედეგების ანალიზს წარმოადგენს, რომლის მიზანი 2017 წელს ქართულ მედიაში გამოვლენილი ანტიდასავლური გზავნილების და ყალბი ინფორმაციის ტიპოლოგიის შესწავლა იყო. დაკვირვება როგორც მედია საშუალებებზე, ასევე სხვა წყაროებზე - პოლიტიკურ კლასზე, სასულიერო პირებზე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საზოგადოების ცალკეულ წარმომადგენლებზე ხორციელდებოდა. ანალოგიური კვლევა მედიის განვითარების ფონდმა 2016 და 2014-2015 წლებშიც ჩაატარა. კვლევა საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან (UNAG) პარტნიორობით, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა" ფარგლებში განხორციელდა. ანგარიში 2017 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. შესავალ ნაწილში წარმოდგენილია კვლევის მთავარი მიგნებები, მეთოდოლოგია და ერთიანი რაოდენობრივი მონაცემები წყაროების მიხედვით. მეორე ნაწილში მიმოხილულია პროპაგანდის სტრატეგია და მეთოდები. ბოლო ნაწილში კი იმ წყაროების პროფილებია მოცემული, ვინც ყველაზე მეტად გამოირჩევა ანტიდასავლური რიტორიკით. ავტორი: თამარ კინწურაშვილი მკვლევარები: დალი ქურდაძე, სოფო გელავა მონაცემთა დამუშავება: მარიამ ცუცქირიძე, თინა გოგოლაძე მედია მონიტორინგი: თამარ გაგნიაშვილი, სოფო გოგაძე, ხატია ლომიძე, რომა ბაინდურაშვილი, მარიამ გელაშვილი დიზაინი: ბესიკ დანელია, IBDESIGN
ავტორი:თამარ კინწურაშვილი; მკვლევარები: დალი ქურდაძე, სოფო გელავა
თარიღი: 14 სექტ. 2017

კრემლის გავლენის ინდექსი, 2017

კრემლის გავლენის ინდექსი არის თვისობრივი მექანიზმი, რომელიც აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ანალიტიკურმა ჯგუფებმა შეიმუშავეს, რათა გაიზომოს რუსეთის ფედერაციის მთავრობის შესაძლებლობები, რაც საკუთარი მიზნების მისაღწევად, სხვა ქვეყნების საინფორმაციო სივრცეებზე გავლენის მოხდენას ისახავს მიზნად. წინამდებარე ანგარიში უკრაინის, საქართველოს, უნგრეთისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის ინდექსის საპილოტე მონაცემებს მოიცავს. ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების ექსპერტები, საჯარო მოხელეები, მედია ექსპერტები, ჟურნალისტები, სტრატეგიული კომუნიკაციის უწყებები და სხვა მოთამაშეები, რომლებიც ჩართული არიან დეზინფორმაციასთან და პროპაგანდის გავლენასთან ბრძოლაში რეგიონში, მონაწილეობდნენ პროცესში. ანგარიში გამოიცა Black Sea Trust-ის მხარდაჭერით, პროექტის ფარგლებში, რომელიც დეტექტორ მედიამ (უკრაინა) შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით განახორციელა: ევროპული ღირებულებები (ჩეხეთის რესპუბლიკა), მედიის განვითარების ფონდი (საქართველო) და პოლიტიკური კაპიტალი (უნგრეთი). ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს Black Sea Trust-ის (გერმანიის მარშალის ფონდი) ან სხვა პარტნიორების მოსაზრებებს. ავტორები: საქართველო - თამარ კინწურაშვილი, დალი ქურდაძე, სოფო გელავა ჩეხეთის რესპუბლიკა - იაკუბ იანდა, ვერონიკა ვიჩოვა უნგრეთი - გიორი ლორანი, პატრიკ ჟიჩერლი უკრაინა - რომან შუტოვი, დიანა დაციკი რედაქტორი: რომან შუტოვი, წამყვანი ექსპერტი დიზაინი: იანა დობრიანსკა
ავტორი:საქართველო - თამარ კინწურაშვილი, დალი ქურდაძე, სოფო გელავა; ჩეხეთის რესპუბლიკა - იაკუბ იანდა, ვერონიკა ვიჩოვა უნგრეთი - გიორი ლორანი, პატრიკ ჟიჩერლი უკრაინა - რომან შუტოვი, დიანა დაციკი