mil network

Name:

მარიამ დანგაძე

City:

ქუთაისი

View more
მარიამ დანგაძე
Name:მარიამ დანგაძე
City:ქუთაისი
მარიამ დანგაძე საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების მეორე კურსის სტუდენტია. ცდილობს, აქტიურად ჩაერთოს არაფორმუალური განათლების სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. გაეროს ქართული ასოციაციისა და ირის ჯგუფის დაფინანსებებით სხვადასხვა დროს განახორციელა დამოუკიდებელი პროექტები საქართველოს რეგიონებში. პროფესიის გარდა, დაინტერესებულია ისტორიით, მხატვრული ლიტერატურით, პოლიტიკითა და ჟურნალისტიკით.

Name:

Giorgi Rizhvadze

City:

Khulo

View more
Giorgi Rizhvadze
Name:Giorgi Rizhvadze
City:Khulo
Giorgi Rizhvadze is a student of Political and Social Sciences at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Aside from educational activities, he is actively involved in civil life.
Giorgi is an alumnus of Myth Detector Sunday School. At various times he also attended EECMD’s School of Democracy, one-year study course of “Liberalism Training Center”, “School of Civil Activism” at Euro-Georgian Institute and October School on Politics, Economics and Philosophy in Bucharest. Giorgi completed a three-month internship at USAID G4G and volunteered at “Georgian Democracy Initiative”. He is a blogger with an interest in philosophy, politics, modern technologies and world news.

Name:

Siranush Antonyan

City:

Akhaltsikhe

View more
 Siranush Antonyan
Name: Siranush Antonyan
City: Akhaltsikhe
Siranush started her academic studies in 2017 with a preparatory course 4+1 at Samtskhe-Javakheti State University. She continued her studies at Law Faculty with a major in Law.
In 2018 Siranush became a journalist at Samtskhe-Javakheti regional television ‘Channel 9’. She translates and publishes information in Armenian language for the local media. She has participated in various national conferences and seminars.

Name:

Nika Gurin

City:

Kvareli

View more
 Nika Gurin
Name: Nika Gurin
City: Kvareli
Nika is a law student at Ilia State University. In 2016 he attended International Olympic Committee’s Executive Training Courses in the management of sports organizations, strategic management, HR and financial management, marketing and organization of significant sports events. In 2015-2016 he worked on youth issues within the project ‘Youth Self-governance’ by N.E.L.E. Human, Law, Liberty. Nika is an alumni of Media Development Foundation’s Myth Detector Lab. He has been a young European ambassador in eastern partnership project since 2017. His work is focused on human rights and public law. He has participated in various significant forums and conferences in the field of democracy and human rights, as well as in the field of european and euro-atlantic integration and media. He graduated from the media school of the Charter of Journalistic Ethics of Georgia. He simultaneously works in sports management and marketing. Nika is a manager of several foreign olympic champions.

PUBLISHED MATERIAL:

H1N1 Flu Emerged Two Years before Opening Lugar Lab 

Disinformation as if Global Compact for Migration Obligates Georgia to Accept and Finance Migrants

Disinformation as if the Deportation of Georgians from the EU is Identical to Mass Deportation of Georgians from Russia in 2006

Disinformation as if Georgians are being Massively Deported from the EU

Manipulation as if Crossing Oneself is Prohibited for Judokas

Manipulative Headline by Alt-Info and Sakinform about Matthew Bryza’s Remarks

Where is the Source? Marshalpress, For.ge, and Factnews. ge Disseminated a Non-verified, Fake Information Based on a Facebook Post

Name:

Nato Inasaridze

City:

Akhaltsikhe

View more
 Nato Inasaridze
Name: Nato Inasaridze
City: Akhaltsikhe
Nato graduated from Samtskhe-Javakheti State University in 2015 as a bachelor of Humanitarian Sciences with a major in English language and minor in mass communications and journalism. She is currently pursuing a masters degree in business administration at the same University.

Nato has been working at a public organization Union of Democratic Meskhetians since 2015. Currently she is a coordinator at European Voluntary Service (EVS) of Erasmus + and a mediator of the project ‘Civil Society Development Initiative’. In 2014-2015 Nato was an editor of Samtskhe-Javakheti regional student internet-magazine Jav.ge. She has participated in various international and national conferences and seminars. She is currently participating in CURE-RU-ERASMUS+ (Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel And in Georgia) at Samtskhe-Javakheti State University.

PUBLISHED MATERIAL:

TV Obiektivi and the Alliance of Patriots of Georgia Spread Disinformation, as if 67 Ukrainian Bishops Deny the Autocephaly of the Ukrainian Church

Video Fabrication, which Portrays the Footage of the Protests in Algeria as European Cities

Anti-Western Conspiracy on the Painting by Salvador Dali "Geopoliticus Child"

Name:

Mariam Topchishvili

City:

Gori

View more
 Mariam Topchishvili
Name: Mariam Topchishvili
City: Gori
Mariam Topchishvili is a third year student of international relations at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
She has been a manager of a grant project since 2018. Mariam has an aim to create a youth feminist magazine.
Mariam is a member of UN’s Association of Georgia’s PITA Gori Youth Center. In 2014-2016 she was a student at Gori Child and Youth Center’s journalism section. She is an amateur photographer, co-founder and grant manager at NGO Gori Photographer’s Club. In 2015 she stepped out with an initiative to create a ‘Young Feminists’ group. In 2016-2017 Mariam was involved in programs supported by Women’s Fund.
She is a winner of 2016 ‘Istory’ essay contest held by UN’s Association of Georgia and the winner of ‘I young civil servant’ essay contest arranged by UNDP and CIDA.

PUBLISHED MATERIAL:

Fake Interview and Photos, as if Grigol Vashadze Worked in the Porn Industry in New York

The Fictional Story, as if a Nanny was Trying to Eat a Three-Months-Old Infant

A fictional story, as if a 91-year-old nun is selling her virginity to support restoration of Notre-Dame

Pro-Kremlin Media Outlets and Hate Groups Spread Disinformation from Turkish Defense Minister’s Fake Facebook Page

News Front Spreads Manipulation by Russian Defense Ministry’s TV Channel

Tarkhan-Mouravi, putin-news.ru and others claim, as if Merkel considers Germany’s withdrawal from NATO

What Video Fabrications are Spread in Media on Coronavirus and What do Statistics Say?

What is Depicted in Video Footage Linked by Online Media to Wuhan and Coronavirus?

Name:

Lusine Pichikyan

City:

Akhalkalaki

View more
 Lusine Pichikyan
Name: Lusine Pichikyan
City: Akhalkalaki
In 2010 Lusine started her studies at a Georgian language preparatory program at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. After successfully passing the course, she continued her academic studies at the Faculty of Social and Political studies with a major in International relations. During her fourth year she traveled to Latvia as an exchange student and studied social sciences for one semester at Latvian University.
In 2015 after receiving her bachelor's degree, Lusine pursued a masters degree in nationality and ethnicity research at Tbilisi State University. She graduated in 2017.
In 2015-2016 she took an internship at the Department of Public Affairs, Embassy of the United States in Georgia. In 2017 she was an intern at the Office of the State Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality.
In September 2017 Lusine participated in workshop “Minority rights and minority policies in Georgia, Moldova and Ukraine”, arranged with the support of DAAD in Ukraine and Georgia.
She speaks Georgian, Armenian, Russian and English languages.

PUBLISHED MATERIAL:
Disinformation on Great Britain Allegedly Moving to Soviet Education System 

Manipulations from “National Power” regarding the number of Muslims in Europe

Four Lies of Sputnik and RT about Macron and the “Yellow Vests”

Manipulation as if Georgia Should Pay 2% of its GDP to NATO

6 Anti-NATO messages on the 70th Anniversary of the Alliance

Disinformation as if Muslims in New Zealand turned a Christian Church into a Mosque

Disinformation by the “Alliance of Patriots”, as if no program in Georgia is funded by NATO and USA

Disinformation as if the sanctions imposed on Russia damage Europe

Pro-Kremlin News Front’s Conspiracy Theory about Resettlement of Ethnic Armenian Refugees from Syria to Javakheti

Name:

Lia Dekenadze

City:

Khulo

View more
 Lia Dekenadze
Name: Lia Dekenadze
City: Khulo
Lia is a second year student of Social and Political Sciences Faculty with a major in political science at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Within the framework of FLEX 2016-17 lia was studying in the USA where she was actively engaged in volunteer work, In 2017 she was an intern at NGO Georgian Democracy Initiative. Also, she has taken a study course at Liberalism Study Center. Lia is an alumni of Myth Detector Lab’s weekly school.

She is an active member of World Vision’s project SKYE Darts Club and participates in the project ‘School of Future Politicians’ by Helping Hand. At the same time Lia is a co-founder of social enterprise National Photo Atelier.
Lia is interested in identity politics, literature and world culture. She likes travelling, theatre and classical music.

PUBLISHED MATERIAL:

Disinformation As If UN Partner Organization IPPF Aims To Spread HIV Infection

Geworld’s Disinformation and Photo Manipulation about Saddam Hussein’s Grandson

A Lie by “Patriots” about Seven Active Mosques in Batumi and their Full Commercialization

“And then We Danced” Movie Became a Target of Violent Groups’ Disinformation

Name:

Irakli Iagorashvili

City:

Telavi

View more
 Irakli Iagorashvili
Name: Irakli Iagorashvili
City: Telavi
Irakli is an international relations student at Ilia State University. Along with his academic studies, Irakli is actively engaged in civil life. He works on the issues of religious minorities at Liberal Line, organization. Also, he actively participates in the events that promote freedom and liberalism as an ideology. Irakli has participated in various international projects and conferences across Europe and USA. In fall semester of 2019 through an exchange program Global Ugrad he will leave to study political sciences in Vermont, USA. Irakli is interested in news credibility and is engaged in the process of news verification at Media Development Foundation.

PUBLISHED MATERIAL:

Obieqtivi TV and Some Clerics Promote Russian Conspiracy Theories about Ukrainian Church Autocephaly

Three Myths about Russia as Defender of Small Nations

Myth that Overlord’s Importance in the Victory against Nazism is Exaggerated

“Stalin” against Ukrainian Church Autocephaly and Kremlin’s Three Myths

Bishop Spiridon’s Myth of “Older Brother” about “Kyivan Rus”  


Russia’s 2 Myths about Baltic Countries

The Falsification of History: In 1801 Georgia Joined Russia of Its Own Free Will

Alliance of Patriots’ Lie as if the United States has not Implemented Commercial Projects in Georgia

How does Ioane Justify the “Whitening” of Churches by Russia and who Actually Restored Them?

Member of City Council, Tskhinvali KGB, Sputnik Ossetia, Stalin and others against doctor Vazha

Which Countries Are Actually Shown in the Photo Ascribed by “აზიმუტი” to Sweden?

Maria Zakharova Denies Soviet Union’s Occupation of Estonia

Name:

Teona Babutsidze

City:

Tserovani

View more
 Teona Babutsidze
Name: Teona Babutsidze
City: Tserovani
Teona became a Law Faculty student at Tbilisi State University in 2014. From 2018 she continued her master studies in international law at GIPA. She has been actively cooperating with various NGOs since 2014. She gained experience in civil activism during involvement in various projects supported by For Better Future, an organization founded in Tserovani IDP camp. Since 2016 Teona has been working at Monika Rukhadze Law Office, initially as a lawyer’s assistant and now as a lawyer.

PUBLISHED MATERIAL:

5 Myths about the Code on Rights of the Child

Presstitution Falsifies Female Activists’ Facebook Posts

Name:

Elmaddin Mamedov

City:

Marneuli

View more
 Elmaddin Mamedov
Name: Elmaddin Mamedov
City: Marneuli
Elmaddin Mamedov is a fourth year student of arts and sciences with a major in european studies and anglistics at Ilia State University. In 2014-2015 he worked at Agricultural Unit of National Statistics Office of Georgia and served as an interviewer at Caucasus Research Resource Center (CRRC) in 2015-2017. In January-June 2017 Elmaddin was a host of a program at NGO Green Caucasus. In 2016 he participated in The Alternatives To Violence Project, Inc. In 2017 Elmaddin was an intern at the Office of the State Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality. He is an alumni of Myth Detector Lab at Media Development Foundation.
PUBLISHED MATERIAL:

Manipulation and an Attempt to Incite Hatred, as if a Church under Conturction was Demolished in Pankisi

"Primetime" covers satire of a raped fish as real news

Name:

Ani Kistauri

City:

Sagarejo

View more
 Ani Kistauri
Name: Ani Kistauri
City: Sagarejo
Ani Kistauri is a fourth year student of philosophy and liberal sciences at the Faculty of Arts and Sciences of Ilia State University. She participated in the project ‘Center of Liberalism Studies’ by the Charter of Journalistic Ethics (2017-2018). At the same time she was an intern at the Administration of the faculty of Arts and Sciences at Ilia State University. In 2016 Kistauri worked as a regional coordinator at ‘Youth for Democracy’, a project by American-Georgian Initiative for Liberal Education (AGILE). She is currently interested in media tendencies and modern events. In her free time she enjoys eastern poetry, literature and art.


PUBLISHED MATERIAL:

Disinformation by Alia as if the Association Agreement Binds Us to Import Chemical Waste

Government Trolls about Pankisi Developments, Against NGOs and Media

Disinformation as if Turkish Citizens own the majority of Real Estate in the Center of Batumi

Who Spreads Statement Made Five Years Ago for Inciting Fear of War Today

Disinformation as if Georgia does not have Right to Purchase Lethal Weapons from the West

Saqinform Lies that Western Leaders did not Attend the 80-Year Anniversary of the Outbreak of World War II in Poland

GD Lawmaker, Party Supporter, Obieqtivi TV Host Spread Fake Post against Head of TI Georgia

Fake Soros Quotes Actually Belong to Political Commentator of Pro-Kremlin Media Outlet

How “Someone’s” Satire Turns into “News“ on Sputnik – Chronicles of Repeated Disinformation

Disinformation by Alia as if the Association Agreement Binds Us to Import Chemical Waste

How did Russian “Satire” Become Saqinformi’s Disinformation?

Name:

Giorgi Bolkvadze

City:

Batumi

View more
 Giorgi Bolkvadze
Name: Giorgi Bolkvadze
City: Batumi
Giorgi is a graduate of Batumi Shota Rustaveli State University, the Faculty of Agronomy. He currently serves as a social worker at Medical-Psychological Center “Tanadgoma”. Also, Giorgi is a regional representative of Women's Initiatives Supporting Group. Since 2014 he has been volunteering for Free Journalists House. His volunteer work also contributed to Batumi Chess Olympiad 2018. In Batumi Shota Rustaveli State University Giorgi was a member of student self-governance.


PUBLISHED MATERIAL:

Disinformation about Millions of Iranian Migrants Allegedly Heading to Georgia

Name:

Guka Gudashvili

City:

Lagodekhi

View more
 Guka Gudashvili
Name: Guka Gudashvili
City: Lagodekhi
Guka Gudashvili is a Bachelor of Social and Political Sciences of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. He is in the second year of his masters programme at Ilia State University with a major in public policy administration. At various times he worked at Lagodekhi City Hall and Consultation and Training Center (CTC). In 2018 he was Erasmus exchange student in Germany. As of today, he is a coordinator of communications with international students at Erasmus Student Network.PUBLISHED MATERIAL:

Politicano Manipulates with the Economy Related Issues of Moldova

Politicano, based on a Fake Telegraph, claims that Brussels is the Most Crime-Ridden City

Manipulation by Alt-info as if investments increased in Great Britain after Brexit

An Anti-American Manifestation in Greece Covered by Sputnik was Organized by a Communist Party

Geworld’s Manipulation on German Education System

Name:

Gvantsa Devidze

City:

Tbilisi

View more
 Gvantsa Devidze
Name: Gvantsa Devidze
City: Tbilisi
Gvantsa Devidze graduated from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University's Faculty of Journalism and Mass Communication in 2017. She is currently doing her masters programme in Media and Communications Research and is interested in research activities.
Gvantsa was an intern at PR Department of the Ministry of Labour, Health and Social Affairs. She worked in her University's newspaper and as a reporter in literary magazine. Gvantsa cooperates with Media Development Foundation within the framework of media monitoring and Myth Detector Lab

PUBLISHED MATERIAL:

Geworld claims that the Only Benefit the Association Agreement Brought to Georgia is Visa Liberalization

How Sputnik Falsified a Video about NATO Training Ground in Latvia

Valeri Khaburdzania’s Lie about U.S. and EU Assistance to Georgia

Pro-Russian Actors Falsify Quotes of Swedish Politician